Ondernemersnetwerk

Het Ars Musica Ondernemersnetwerk informeert, inspireert en verbindt ambitieuze ondernemers met elkaar en met de artistieke en bestuurlijke leiding van Ars Musica. Het netwerk opereert vanuit de intrinsieke motivatie elkaar als ondernemers te helpen én zij dragen Ars Musica als muzikaal instituut een warm hart toe.


Als ‘bewust ondernemer’ heeft u bij ons de gelegenheid om collega’s te ontmoeten via ons ondernemersnetwerk. We inspireren elkaar door het onder de aandacht brengen van onze producten, ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en behandelen verschillende vragen op het gebied van bewust ondernemen en leiderschap.

Enkele keren per jaar worden er inspirerende bijeenkomsten georganiseerd die voor onze leden gratis toegankelijk zijn. Zij ontmoeten elkaar op de werkplek van een van de leden of bezoeken een bijzonder locatie zoals een museum en wisselen kennis, contacten en informatie uit en worden verwend met een muzikaal intermezzo.

Eén keer per twee jaar organiseert Ars Musica de workshop ‘Klinkend Leiderschap’ waarin managers met een orkest kunnen oefenen op hun leiderschapskills.

Onze ambassadeur
Als ondernemer bent u ook onze ambassadeur. Via u hopen wij ook andere ondernemers te bereiken en enthousiast te maken voor onze activiteiten. Via bijgevoegde link kunt u de brochure Ondernemersnetwerk downloaden om collega’s, vrienden en kennissen te informeren over de activiteiten van Ars Musica.

Wij nodigen u van harte uit om een netwerkbijeenkomst bij te wonen of anderszins Ars Musica te steunen. Voor aanmelding en vragen kunt u contact opnemen met Dirk Louter (06 15 05 60 05 of dirklouter@planet.nl).

Ondernemersnetwerk

Klik hier voor de brochure van Ars  Musica Ondernemersnetwerk.

Je digitale reisgenoot: overzichtelijk en relevant.

Maak het jezelf gemakkelijk en probeer onze nieuwsbrief.

.