Ars Musica

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van alle dag en is als geen ander in staat om mensen te raken. Op die manier is muziek direct van invloed op de kwaliteit van ons leven en verbindt mensen en generaties met elkaar.


Ars Musica ziet het als haar opdracht hoogwaardige muziek over te dragen over generaties heen. Daarom is educatie verweven in ons DNA en krijgt het een plek in alle facetten van onze concertprogrammering. De bijzondere kracht van muziek gebruiken we om mensen te inspireren en verbindingen tussen mensen met diverse achtergronden en leeftijden tot stand te brengen. Geinspireerd door de christelijke traditie streven we vanuit die visie naar de hoogste kwaliteit.

Deze visie is vertaald in onze slogan: Ars Musica je reisgenoot in klassiek!

Repertoire
De vocale muziek vanaf de 17e eeuw vormt de ruggengraat van onze uitvoeringspraktijk. Dit repertoire vormt al in de opleiding van de kinderen en jongeren van de Ars Musica Koorschool en Meisjeskoor de kern van de vocale opleiding. Deze kern krijgt haar vervolg in het repertoire van het Ars Musica Concertkoor, dat naast muziek uit de voorbije eeuwen ook met regelmaat nieuwe composities in premiere brengt. Uniek is de samenwerking tussen het Ars Musica Concertkoor en de professionals van het Ars Musica Kamerkoor; deze kruisbestuiving sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Ars Musica. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door het Ars Musica Studentenkoor. Dit koor in Engelse stijl geeft plaats aan jonge ambitieuze zangers met muzikale ambitie.

Een groot deel van de vocale muziek heeft een sacrale tekst als basis en is dan ook nogal eens bedoeld als kerkmuziek in de brede zin van het woord. Uitvoering van deze vocale, klassieke kerkmuziek past als een warme jas om Ars Musica. En natuurlijk sluit dat andere muziek niet uit; klassieke muziek is immers veel breder dan dat. Daarom is het Ars Musica Orkest aan de ene kant verbonden met onze koren, terwijl het aan de andere kant op hoog niveau eigen repertoire speelt, met veel aandacht voor de uitvoeringspraktijk die de tijd weerspiegelt waarin de componist leeft of heeft geleefd. Het Ars Musica Orkest is als beroepsorkest onmisbaar in het realiseren van onze doelstellingen. De samenwerking tussen de verschillende geledingen van Ars Musica is hierin vanzelfsprekend.

Sinds 2022 is de Ars Musica Cantorij toegevoegd aan het korenspectrum dat Ars Musica rijk is. In samenwerking met kerkelijke gemeenten zeals de Sint-Jan in Gouda, wordt meegewerkt aan bijvoorbeeld cantatediensten. Het past bij de kernwaarden van Ars Musica liturgisch bij te dragen aan erediensten.

Kernwaarden en identiteit
Ars Musica wil betekenis hebben voor u als concertbezoeker, voor u als vriend, voor u als ondernemer. Daarom zorgen we er graag voor dat u zich welkom voelt. We nemen u mee op onze muzikale reis. Dem Nachsten zu belehren is een kernactiviteit en om die reden vertellen we u graag over de muziek die we uitvoeren, via een concertinleiding of via het programmaboek.

Educatieve voorstellingen voor scholen worden door Arjen Uitbeijerse geschreven of geregisseerd. Goed werkgeverschap is iets wat daarnaast hoog in het vaandel staat voor Ars Musica. We komen op voor de belangen van onze freelance musici en staan garant voor een veilige werkomgeving. In onze papieren uitingen werkt Ars Musica samen met Waardewenders en Drukkerij Holland. Zo wordt postermateriaal en worden programmaboekjes door hen van uit bermgras gerecycled papier gemaakt.

Je digitale reisgenoot: overzichtelijk en relevant.

Maak het jezelf gemakkelijk en probeer onze nieuwsbrief.

.